Lâm sản 6 tháng đầu năm đạt 8,71 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm đạt 8,71 tỷ USD

6 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản của cả nước ước đạt 8,71 tỷ USD. Dự báo năm 2021, xuất khẩu ngành sẽ đạt khoảng 15,5 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2020.