5 loại hàng hóa dễ hỏng

5 LOẠI HÀNG HÓA DỄ HỎNG MỚI NỔI VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5 LOẠI HÀNG HÓA DỄ HỎNG MỚI NỔI VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Hiện nay, hàng hóa dễ hỏng là mặt hàng “nóng” nhất trên thị trường vận tải hàng không. Bởi bản chất đặc trưng của một số loại thực phẩm, cộng thêm thời hạn sử dụng ngắn đã khiến chúng trở thành […]