AAWB

Vận đơn hàng không – Airway Bill (AWB)

Vận đơn hàng không – Airway Bill (AWB) Airway Bill là một thuật ngữ tiếng anh, thường được viết tắt là AWB có nghĩa là vận đơn hàng không. Vận đơn hàng không là chứng từ chuyên chở phát hành để xác nhận lô hàng được vận chuyển bằng máy bay. Vậy vận đơn hàng […]