Bill of Lading

Bill of Lading là gì? Các loại vận đơn đường biển (B/L)

Bill of Lading (B/L) và các thông tin trên B/L Bill of Lading là gì? (B/L) Vận đơn đường biển là chứng từ được hãng tàu cung cấp cho người gửi hàng, sau khi đặt booking.  B/L phải thể hiện các thông tin về hàng hóa. Phải có chữ ký của đại diện được ủy quyền của […]