C/Q

CQ LÀ GÌ? GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LÀ GÌ?

CQ LÀ GÌ? GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LÀ GÌ?

CQ LÀ GÌ? GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LÀ GÌ?  Certificate of quality ” – Thuật ngữ tiếng anh của ” CQ “, có nghĩa là ” Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm “, nhằm mục đích chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc tiêu chuẩn […]