các ký hiệu

Các Ký Hiệu Cơ Bản Trên Container Cần Biết

CÁC KÍ HIỆU CƠ BẢN TRÊN CONTAINER Đối với những người làm trong ngành Logistics và nhất là với những người làm về vận tải và hiện trường. Chiếc xe tải chở container luôn là một thứ gì đó quen thuộc, gần gũi. Tuy nhiên, đối với những sinh viên mới vào ngành, ghi nhớ […]