các loại phụ phí vận tải đường biển

Các loại phí trong vận tải đường biển

Các loại phụ phí trong vận tải đường biển quốc tế Ngoài giá cước vận chuyển chính, phần đông các đơn vị vận tải có thu thêm những khoản phụ phí bắt buộc để hoàn thành thủ tục tiến hành vận chuyển hàng. D/O fee (delivery order fee) Đây là phí lệnh giao hàng, tương […]