các loại phụ phí

Các loại phí trong vận tải đường biển

Các loại phụ phí trong vận tải đường biển quốc tế Ngoài giá cước vận chuyển chính, phần đông các đơn vị vận tải có thu thêm những khoản phụ phí bắt buộc để hoàn thành thủ tục tiến hành vận chuyển hàng. D/O fee (delivery order fee) Đây là phí lệnh giao hàng, tương […]

Các loại phụ phí đường biển khi xuất nhập khẩu hàng hóa

Các loại phụ phí thường gặp O/F (Ocean Freight) O/F là chi phí vận tải đơn thuần từ cảng đi đến cảng đích hay còn được gọi là cước đường biển. Phí chứng từ (Documentation fee). Đối với lô hàng xuất khẩu thì các Hãng tàu / Forwarder phải phát hành một cái gọi là Bill of […]