cách áp thuế

Cách áp thuế cho hàng hóa Xuất nhập khẩu

Căn cứ cách áp thuế nhập khẩu (NK) Đối với mặt hành áp dụng thuế suất thuế Nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm: – Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan; – Giá tính thuế từng mặt hàng; – Thuế suất từng mặt hàng; […]