chuỗi logistics

Chuỗi dịch vụ ngành logistics

Chuỗi dịch vụ ngành logistics “ Dịch vụ logistics là thương mại gồm nhiều công việc : nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác […]