Điều kiện để được chuyển phát nhanh đồ chơi trẻ em

Các điều kiện cần để chuyển phát nhanh đồ chơi trẻ em 

Xách tay đồ chơi trẻ em Nhật Bản về Việt Nam- Hàng chính hãng, siêu tiết kiệm - Chuyển phát nhanh hàng hóa nội địa Quốc tế Indochinapost Vietnam

Điều kiện làm thủ tục nhập khẩu hàng đồ chơi

Căn cứ Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định:

“Điều 9. Đồ chơi trẻ em

 1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.
 2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2009/BKHCN.
 3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện nêu trên được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan hải quan”.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

Căn cứ điểm 4.2 khoản 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ban hành kèm theo. Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định:

“4.2. Đồ chơi trẻ em nhập khẩu

4.2.1. Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này. Việc chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu do tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định (hoặc thừa nhận) thực hiện.

Việc chứng nhận hợp quy được tiến hành theo một trong các phương thức sau:

– Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;

– Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

– Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

4.2.2. Đồ chơi trẻ em nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy”.

Quy định về chứng nhân hợp quy trong thủ tục xuất nhập khẩu hàng đồ chơi

Căn cứ điểm 4.5 khoản 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ban hành kèm theo Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định:

“4.5. Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp.

Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại các điểm 4.1, 4.2 và điểm 4.3 của mục này thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Theo quy định, mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Quy trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng đồ chơi và bộ chứng từ doanh nghiệp cần có

Bộ đồ chơi nấu ăn Fisher-Price Servin' Surprises nhập khẩu 100% từ Mỹ

Bộ chứng từ để thông quan hàng hoá

Doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị những loại giấy tờ, chứng từ sau:

 • Vận đơn hàng hoá (Bill of Lading).
 • Hoá đơn thương mại (Invoice).
 • Quy cách đóng gói hàng hoá (Packing List).
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu.
 • Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng hợp quy.
 • C/O chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

Doanh nghiệp sẽ có thể làm đơn đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước ngay sau khi có bill. Và có thể làm thủ tục để xin đưa hàng về kho của mình ngay sau khi hàng về. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chờ kết quả chứng nhận kiểm tra chất lượng. Bên cạnh đó còn chờ giấy chứng nhận hợp quy để hoàn thành quá trình thông quan hàng hoá. Bước cuối cùng chỉ là dán tem hợp quy lên tất cả các sản phẩm mà thôi.

Bộ chứng từ làm kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy

Doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký KTCLNN theo phụ lục mẫu số 01 nghị định 74/2018/ NĐ- CP.
 • Cần có nhãn phụ trong trường hợp nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định.
 • Ảnh, mô tả chi tiết hàng hóa về các yếu tố như kích thước, trọng lượng. Đồng thời cần trình bày tính năng đặc điểm của sản phẩm…
 • CFS: giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có).
 • Catalogue của sản phẩm.
 • C/O.

Quy trình thủ tục kiểm tra chất lượng, dán tem hợp quy chuyển phát nhanh đồ chơi trẻ em như sau

Bước 1 – Đăng ký KTCL trên hệ thống 1 cửa quốc gia (Đây là bước có nhiều người vướng mắc nhất)

Bước 2 – Mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan

Bước 3 –Thử nghiệm và làm Chứng nhận hợp quy với trung tâm được Bộ KHCN Chỉ Định

Bước 4 – Công bố hợp quy.

Bước 5 – Dán tem hợp quy (CR), các tem phụ khác trước khi hàng lưu thông ra thị trường.

Nguồn pháp luật: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-09-2019-TT-BKHCN-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-do-choi-tre-em-429472.aspx

xem thêm : https://sfexpress.vn/packing-list-la-gi-can-chu-y-nhung-gi-khi-lap-packing-list

Thêm về chúng tôi: https://sfexpress.vn/