ICC (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) HAY PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LÀ GÌ

Sfexpress là nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu , chúng tôi cung cấp những kiến thức về logistics .

Phòng thương mại quốc tế là gì

Phòng thương mại quốc tế (ICC) là một tổ chức phi chính phủ ra đời hậu Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhằm cải thiện các điều kiện quan hệ kinh tế giữa các nước và giải quyết những vấn đề kinh tế quốc tế, thiết lập các mối giao tiếp quốc tế và sự hiểu biết tương hỗ giữa các giới kinh tế và các tổ chức của chúng để trên cơ sở đó “gìn giữ hòa bình và củng cố các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc”.

Vai trò của phòng thương mại quốc tế trong thương mại toàn cầu

Thông qua sự kết hợp độc đáo giữa vận động chính sách, giải pháp và thiết lập tiêu chuẩn, ICC thúc đẩy thương mại quốc tế, hành vi kinh doanh có trách nhiệm và cách tiếp cận quy định toàn cầu, bên cạnh đó còn cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp hàng đầu trên thị trường.

 Các thành viên :

Các thành viên của phòng thương mại quốc tế bao gồm nhiều công ty hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệp hội doanh nghiệp và phòng thương mại địa phương. Tổ chức này đại diện cho hơn 45 triệu công ty tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

ICC có các vai trò chính đó là:

Thiết lập quy tắc và hướng dẫn thương mại
Giải quyết tranh chấp
Vận động chính sách
Cung cấp các công cụ và dịch vụ thực tế khác
Giúp đỡ các doanh nghiệp thích nghi với những thách thức trong nền kinh tế toàn cầu
Bên cạnh đó, ICC hiện đóng vai trò quan trọng cho việc hoạch định các chính sách của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, và nhiều tổ chức liên chính phủ khác, cả quốc tế và khu vực.