Khai Báo Hải Quan và Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế

Khai Báo Hải Quan và Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế

Khai Báo Hải Quan và Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế

SFexpress là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ khai báo hải quan, logistics, vận tải giao nhận quốc tế, với hệ thống đại lý khai báo hải quan, giao nhận tại nước có điểm đến gửi hàng. SFexpress cung cấp dịch vụ thu gom, consol hàng lẻ, hàng LCL đường biển chuyên tuyến xuất nhập khẩu các thiết bị y tế, chế phẩm, hàng tiêu hao, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn về xuất nhập khẩu hàng y tế đối với các hàng hóa chuyên biệt dành cho y tế, dược phẩm đánh giá về chất lượng, mức độ uy tín.