MPC mua Songa Container trong thương vụ 210 triệu USD

MPC mua Songa Container trong thương vụ 210 triệu USD

MPC Container Ships đang mua lại Songa Container và đội tàu. Gồm 11 tàu trong một thỏa thuận trị giá 210,25 triệu USD.
Thỏa thuận này cho thấy MPC Container Ships (MPCC) mua một đội tàu gồm 11 tàu container. Với kích thước trung bình là 2.250 teu và tuổi thọ là 11,9 năm. Chín trong số các tàu được trang bị máy lọc và ba tàu thuộc lớp băng và phù hợp với hoạt động buôn bán trên Biển Baltic.

MPC mua Songa Container trong thương vụ 210 triệu USD
MPC mua Songa Container trong thương vụ 210 triệu USD

Ba tàu khác trong hạm đội của Songa

hiện đang trong quá trình bán – Songa Haydn, City of Hong Kong và FS Ipanema.

Constantin Baack, Giám đốc điều hành của MPCC nhận xét: Giao dịch này được hỗ trợ bởi niềm tin mạnh mẽ của chúng tôi vào các nguyên tắc cơ bản. Của thị trường container bền vững và mong muốn tận dụng sự chênh lệch đáng kể giữa giá trị tài sản và tỷ giá

Thỏa thuận trị giá

trị giá 210,25 triệu đô la trên cơ sở không nợ và không có tiền mặt. Với 115 triệu đô la được thanh toán bằng tiền mặt và phần còn lại. Sẽ được giải quyết thông qua việc phát hành khoảng 48-50 triệu cổ phiếu mới trong MPCC, thu hút các cổ đông mới.

Black nói: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón các cổ đông nổi tiếng như Arne Blystad, Canomaro Shipping và Klaveness Marine đến với MPCC.

Arne Blystad, Chủ tịch của Songa nhận xét: “Thị trường container tiếp tục phát triển mạnh mẽ và MPCC.  Đã trở thành sự phản ánh thuyết phục về các nguyên tắc cơ bản của thị trường container.

“Chúng tôi rất vui khi được góp phần củng cố thị trường container và xây dựng một công ty dẫn đầu trong phân khúc container trong khu vực. Trước giao dịch này, chúng tôi đã là một cổ đông của MPCC và chúng tôi sẽ trở thành một cổ đông quan trọng hơn sau giao dịch này. ”

Đội tàu Songa có EBITDA tồn đọng ước tính là 22,5 triệu đô la với thời gian thuê tàu trung bình là khoảng chín tháng.

Sau giao dịch MPCC sẽ có một đội tàu gồm 75 tàu và tổng công suất là 158.000 teu.