Phí Local charges

Phí Local charges

Local charges là phí địa phương được trả tại cảng load hàng và cảng xếp hàng.

Điều này có nghĩa một lô hàng thì phí local charges cả shiper và consignee phải đóng.

Local charges được thu theo hãng tàu và cảng, mỗi hãng tàu có sự chênh lệch khác nhau

Tại cảng load hàng : ( phí này shiper trả)

  • Phí xếp dở hàng hóa
  • Phí bill
  • Phí seal
  • Phí telex release

"Phí

Tại cảng đến : ( Phí này người nhận hàng consignee trả ) 

–Phí D/O
trong vận chuyển hàng lẻ thì có phí CFS

Ngoài ra còn một số loại phí local charges như : Cleaning container fee (phí vệ sinh container), Labour fee (Phí bốc xếp), X-Ray (phí soi hàng), Handling fee (Phí xử lý hàng hóa), TCS fee, Facility fee ….