chứng từ

Manifest là gì? tại sao phải khai Manifest?

Manifest là gì và tại sao phải khai Manifest? Khi nào thì tiến hành khai Manifest. Cách chỉnh sửa Manifest Manifest là gì? Manifest là hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ có liên quan và thông quan đối với tàu nhập/xuất cảnh. Đây là hệ thống dành riêng cho các […]