Manifest là gì? tại sao phải khai Manifest?

Manifest là gì và tại sao phải khai Manifest?

Khi nào thì tiến hành khai Manifest.

Cách chỉnh sửa Manifest

Manifest là gì? Khi nào tiến hành khai Manifest

Manifest là gì?

Manifest là hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ có liên quan và thông quan đối với tàu nhập/xuất cảnh. Đây là hệ thống dành riêng cho các người cần khai hải quan như hãng tàu, đại lý Hãng tàu và Forwarder.

Sau khi có booking, gửi thông tin chi tiết về lô hàng cho hãng tàu làm master bill (MBL) hoặc forwarder làm house bill (HBL).

Khi hàng hóa đến cảng nhận hàng, hãng tàu sẽ có thông báo hàng đến A/N (Arrival Notice) từ đại lý ở cảng xuất hàng.  Tiến hành khai báo với hải quan tên mặt hàng, số lượng cụ thể, số vận đơn, tên hàng, số lượng, shipper, consignee, ngày tàu chạy, ngày phát hành vận đơn,…
Các thông tin được khai sẽ trùng với thông tin khi người xuất khẩu gửi chi tiết bill cho hãng tàu.

Việc hãng tàu thực hiện khai báo thông tin hàng hóa với hải quan được gọi là khai Manifest.

Hãng tàu làm Master Bill nên khai Manifest cho Master Bill, còn Forwarder làm House Bill thì khai Manifest cho House bill.
Khi consignee đến nhận hàng, hải quan sẽ đối chiếu các thông tin trên D/O (Delivery Order – Lệnh giao hàng) với thông tin khai manifest, nếu thông tin trùng khớp thì hải quan mới giao hàng.
Vì vậy, việc khai manifest rất quan trọng để consignee nhận hàng sớm, tránh các trường hợp không lấy hàng được phát sinh thêm nhiều chi phí.

Khai Manifest ở đâu? Khi nào tiến hành khai Manifest

Bạn tiến hành khai Manifest trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Khi nào thì khai Manifest

Khai manifest thường được khai trước khi tàu về từ 1 đến 2 ngày, quá deadline khai manifest nếu muốn chỉnh sửa thì phải mất phí chỉnh manifest. Chẳng hạn, khi tàu đã chạy mà shipper muốn thay đổi thông tin trên bill, buộc phải chỉnh sửa manifest thì ngoài phí chỉnh bill thì shipper sẽ mất thêm phí chỉnh manifest. Hoặc trong trường hợp, forwarder khai manifest chưa chính xác mà chưa kịp sửa trước deadline thì sẽ mất phí chỉnh manifest.

chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam 

vận chuyển hàng sang Pháp 

mua hộ Quãng Châu