Khái niệm và mô hình Logistics cảng biển

Cảng biển là các đầu mối quan trọng trong chuỗi logistics và do vậy có vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu quả của cả quy trình logistics, từ đó thuật ngữ “logistics cảng” được đưa vào nghiên cứu.

Mục tiêu của logistics cảng là tập trung xây dựng các khu dịch vụ cảng nhằm tối ưu hóa quy trình logistics thông qua việc nâng cao tính tương thích của cảng trong chuỗi logistics.

Thông qua bài viết này chúng tôi hy vọng rằng sẽ mang lại những kiến thức và giải đáp được các câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về những khái niệm và mô hình cảng biển logistics nhé!!!

xem thêm : https://sfexpress.vn/van-tai-da-phuong-thuc-multimodal-transport-la-gi/

1. Khái niệm về logistic cảng

Logistics là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện và quản lý hiệu quả dòng chảy của vốn nhằm kiểm soát quá trình lưu chuyển và dự trữ hàng hóa từ khâu bảo quản nguyên liệu thô đến khâu hoàn thiện sản phẩm cũng như các thông tin liên quan đến quy trình này từ điểm xuất phát đầu tiên đến nơi tiêu thụ cuối cùng để thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng

Trong ngành vận tải, logistics bao gồm mọi hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các dịch vụ kinh doanh liên quan đến vận tải (đường biển, đường bộ, đường hàng không, đường thủy nội địa,…), lưu kho bãi, sắp xếp, đóng gói, bao bì hàng hóa sẵn sàng cho quá trình vận tải và phân phối hàng đi các nơi theo yêu cầu của người ủy thác

Cảng là đầu mối quan trọng trong chuỗi logistics và do vậy có vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu quả của cả quy trình logistics, từ đó thuật ngữ “logistics cảng” được đưa vào nghiên cứu. Mục tiêu của logistics cảng là tập trung xây dựng các hệ thống dịch vụ cảng nhằm tối ưu hóa

 

2. Mô hình Logistics cảng biển

Mô hình logistic cảng biển Có nhiều cách khác nhau khi phân chia hệ thống logisctics cảng, nhưng thông thường đối với một cảng biển hiện đại, hệ thống logistics cảng được chia thành 6 hệ thống thứ cấp:

  • Hệ thống hỗ trợ hành trình của tàu
  • Hệ thống phục vụ tàu vào cảng
  • Hệ thống xếp dỡ
  • Hệ thống phục vụ hàng quá cảnh
  • Hệ thống lưu kho
  • Hệ thống liên kết vận tải nội địa

Sáu hệ thống thứ cấp này cùng với hệ thống thông tin của cảng có vai trò như bảy nhóm hình thành nên quy trình logistics cảng. Mỗi hệ thống lại liên kết chặt chẽ với các hệ thống khác tùy thuộc vào luồng hàng hóa trong quy trình logistics cảng

xem thêm về chúng tôi : https://sfexpress.vn/