Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport) là gì ?

1 Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport) 

Vận tải đa phương thức là việc chuyên chở hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng ít nhất từ hai phương thức vận tải trở lên từ một địa điểm ở một nước tới một địa điểm chỉ định tại một nước khác nhằm mục đích giao – nhận hàng hóa, được triển khai qua đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và đường ống.

Vận tải đa phương thức có thể có nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ :

 • Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport)
 • Vận tải liên hợp (Combined Transport)
 • Vận tải hỗn hợp (Inter – Modal Transport). (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Trong vận tải hàng quốc tế, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển và tiết kiệm về thời gian, tiền bạc của các đơn vị gửi hàng, hàng hóa sẽ được vận chuyển kết hợp với những phương thức vận chuyển dưới đây :

 • Vận tải đường bộ
 • Vận tải đường sắt
 • Vận tải đường hàng không
 • Vận tải đường bộ

xem thêm bài viết khác : https://sfexpress.vn/quy-trinh-nhap-khau-hang-hoa-bang-duong-hang-khong/

2 Đặc điểm của vận tải đa phương thức

 • Quá trình vận tải phải có từ 2 phương thức vận tải trở lên.
 • Người kinh doanh vận tải đa phương thức có tư cách như người chủ ủy thác, không phải như đại lý của người gửi hàng hay của người chuyên chở tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức
 • Người kinh doanh vận tải đa phương thức phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển (từ khi nhận hàng để chuyên chở đến khi hàng đã đến nơi người nhận). Đối tượng đó sẽ chịu trách nhiệm theo một chế độ trách nhiệm nhất định, có thể là chế độ trách nhiệm thống nhất hoặc từng chặng tùy theo sự thỏa thuận của hai bên.
 • Đối với vận tải đa phương thức quốc tế, nơi nhận hàng và nơi giao hàng thường ở những nước khác nhau

3 Lợi ích của việc sử dụng vận tải đa phương thức

 • Giảm chi phí vận tải hàng hóa, từ đó mang lại giá trị cao hơn cho hàng hóa.
 • Vận tải được nhiều hàng hóa và đa dạng hơn.
 • Hàng hóa được vận tải đi nhiều nơi hơn, kể cả các vùng khó khăn về phương tiện vận tải.

Trong thương mại quốc tế, vận tải đa phương thức là hình thức vận tải hàng hóa không thể bỏ qua, không chỉ có những lợi ích ở trên mà còn rất nhiều lợi ích khác nữa, nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại quốc tế.

xem thêm về chúng tôi : https://sfexpress.vn/